Thành viên

Translators:

Lạc Dương

Bánh bao

ShinHyuga

Boo

Kook

Hinano

Editors:

Shuu_min (Shuu)

Lạc Dương (Nghỉ phép)

Hắc Miêu

Advertisements